Disclaimer

We will use FB to share the lighter side of our company and aim for long-term relationships with our clients.

We will use LinkedIn to share and update unique and valuable information for all your business language & communication trainings.

We will use Twitter to inform you what is happening and filter noise into knowledge, providing important updates in business language & communication trainings and connecting you to the world!

Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en condities.

Website

Deze website is eigendom van BLCC (Business Language & Communication Centre), President Kennedylaan 9B, 8500 KORTRIJK

Tel: +32(0)2/725 00 52

E-mail: welcome@blcc.be

Ondernemingsnummer: 0443 702 348

Als u niet akkoord gaat met onderstaande voorwaarden wordt u verzocht de website te verlaten. BLCC behoudt zich het recht voor deze voorwaarden periodisch aan te passen waarna de gebruikers op de hoogte zullen worden gebracht van deze wijzigingen. Wanneer u na deze kennisgeving de website blijft gebruiken verklaart u zich akkoord met de doorgevoerde wijzigingen.

Toegankelijkheid

BLCC probeert zo goed als mogelijk de website 24 uur per dag toegankelijk te houden, nochtans kan het gebeuren dat de website ontoegankelijk is voor een korte periode omwille van onderhoudswerken, aanpassingen of technische redenen.

Verantwoordelijkheid

BLCC weerlegt elke verantwoordelijkheid met betrekking tot deze website en de aangeboden informatie. BLCC verzekert niet dat de informatie op deze website correct, compleet of actueel is. Alle informatie, producten en diensten op deze website kunnen fouten bevatten. De gebruiker wordt verzocht hiermee rekening te houden.

Derde partijen

U kan via deze website in contact komen met derde partijen via links die in deze website zijn opgenomen. U verklaart zich akkoord met het feit dat deze communicatie enkel tussen u en deze derde partij wordt gevoerd en dat BLCC hier geen deel van uitmaakt en dat u BLCC niet verantwoordelijk zal stellen mocht deze communicatie tot schade lijden.

De website kan links bevatten naar andere websites door derde partijen beheerd. BLCC kan geen permanente controle op deze sites uitoefenen. Het opnemen van deze links betekent niet dat BLCC akkoord gaat met de inhoud en BLCC vertegenwoordigt onder geen beding deze derde partij.

Copyright

U mag geen enkele inhoud (informatie, diensten, software, producten) van deze website kopiëren, downloaden, reproduceren, verdelen, uitgeven of afgeleid werk daarvan produceren zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van BLCC. Als u materiaal van derden wenst te gebruiken dient u de copyright eigenaar te contacteren. De inhoud van deze website wordt beschermd door de auteursrechten van BLCC.

Systeem integriteit

U mag niet tussen beide komen of proberen tussen beide te komen in de werking van de website en geen actie ondernemen om een disproportionele grote belasting voor de website te vormen.

Bevoegde wethouder

Deze voorwaarden en condities vallen onder Belgische wetgeving. Enige betwisting zal worden behandeld door de rechtbank van Kortrijk.

Privacy verklaring

BLCC draagt zorg voor uw privacy. BLCC handelt steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

Cookies

De website blcc.be gebruikt de volgende cookies:

Google Analytics (analytische cookie)

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw toestel. Indien u meer informatie wenst over de verschillende soorten cookies, raden we u aan om het artikel over cookies op Wikipedia te lezen.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Contact

Hebt u nog vragen? Contacteer ons dan zeker! We helpen u graag verder.

+32 (0) 2 725 00 52

welcome@blcc.be